Rehberlik

REHBERLİK HİZMETLERİ

Rehberliğin amacı; “bireyin, kendini gerçekleştirmesine yardım etmektir” şeklinde tanımlanabilir. Kendini gerçekleştirme; bireyin kendini tanıması, çevrede kendisine açık olan fırsatları öğrenmesi, gizil güçlerini geliştirmesi, çevresine uyum sağlaması süreçlerini de içerir. Kendini tanıması ile, beden ve zihin yeteneklerini, hoşlandığı ve hoşlanmadığı faaliyetleri, psikolojik ihtiyaçlarını, hayattan neler beklediğini, tutum ve değerlerini tanıması kastedilmektedir. Kişinin kendini tanımasına yardımcı olmak rehberliğin birinci işlevidir. Bireye toplumda açık gelişme olanakları ve uyması gereken kurallar hakkında bilgi verme rehberliğin diğer işlevidir.

AVRUPA LİSESİNDE REHBERLİK ÇALIŞMALARI

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık, çocuklarımızın kendi potansiyellerini kullanırken çevresiyle mutlu ve uyum içinde ilişkiler kurmasına yardımcı olan profesyonel bir süreçtir. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık hizmetleri, çocuğun eğitim öğretim faaliyetlerinin yanı sıra, sosyal, duygusal, bedensel ve zihinsel faaliyetlerini de fark edip en yüksek düzeyde gelişmesine destek olur. Psikolojik danışmanlarımız, problemlerin çözümüne yardımcı olurken öğretmen, öğrenci ve veli arasında tarafsız bir iletişim köprüsü görevini de üstlenirler.

Öğrencilerimizin;

1. Yaşadığı eğitim öğretim ortamına uyum sağlayabilmesine,

2. Kendilerini tanıyabilmelerine,

3. Yeteneklerini fark edebileceği ortamların oluşturulmasına,

4. Sosyal ilişkilerinin geliştirilmesine,

5. Duygusal, sosyal ve zihinsel gelişimlerinin desteklenmesine yönelik çalışmalar Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık birimimizce sürdürülmektedir.


 

Bu amaçla;

1. Oryantasyon

2. Verimli Çalışma ve Planlama

3. Motivasyon, Dikkat Dağınıklığı ve Sınav Kaygısı

4. Akademik başarıyı öğrenci ve veliyle değerlendirme

5. Alan Seçimi konusunda öğrenci ve velilerine danışmanlık

6. ÖSS sınavına yönelik bilgilendirme ve değerlendirme, sınav sonrasında tercihlerini oluşturmalarına yardımcı olma

7. Ergenlik dönemi ve gelişim özellikleri ile ilgili bilgilendirme ve destekleme çalışmaları yıl boyunca devam etmektedir.

Ayrıca öğrencilerimizin kariyerlerine yön verme, seçecekleri üniversite ve meslekleri tanımalarına yönelik “Kariyer Günü” düzenlenmektedir. Yine bu doğrultuda üniversite gezileri yapılmaktadır. Okulda yapılan etkinliklerden velilerimizi haberdar etmek ve güncel bir konuyu paylaşmak amacıyla aylık bültenimiz çıkarılmaktadır.

Alanında uzman konuklarımız tarafından öğrencilerimize ve velilerimize yönelik seminerler düzenlenmektedir. İsteyen velilerimiz Etkili İletişim - Etkili Anne-Baba Eğitimlerine katılabilmektedirler. Öte yandan öğretmenlerimize, sınıfta karşılaştığı zorluklar konusunda yardımcı olmak, öğrencinin gelişimiyle ilgili öğretmenlerle bireysel görüşmeler yapmak, eğitim öğretimi destekleyici materyal ve doküman sağlamak amacıyla çalışmalar yapmak da birimimizin faaliyetleri arasındadır.