MUN Kulübü

MUN (Model of United Nations)

MUN eğitim konferanslarında öğrenciler Birleşmiş Milletlere üye ülkelerin veya büyük kuruluşların temsilcisi görevlerini üstlenerek, İngilizce dilinde güncel dünya sorunlarını tartışıp çözümler bulmaya çalışıyorlar. Konferans tarihinden yaklaşık iki hafta önce kendilerine hangi ülkenin veya kuruluşun delegesi olduğu, hangi komitede yer alacakları bildiriliyor ve tartışılacak konuları içeren çalışma kaynakları gönderiliyor. Öğrencilerin uzlaşarak buldukları çözüm önerileri, gerçek Birleşmiş Milletlere gönderiliyor ve uygulanabilirliği olduğu takdirde gerçekleştiriliyor. Öğrenciler bu etkinliğe katıldıktan sonra hem katılım sertifikası alıyorlar hem de yabancı dilin önemini kavrayıp bakış açılarını olumlu yönde değiştiriyorlar.

Katıldığımız bazı MUN konferanslarından kareler aşağıda yer almaktadır.

EUROASIA MUN (Kasım 2014, Ankara)

 

EUROASIA MUN (Kasım 2015, Ankara)

 

 

MUNTR (Mart 2016, Antalya)