Müdürün Mesajı

Tüm insanların yazgısı; yaşla birlikte değişmek, yaşadıkları dönemin kişisel ve çevresel özelliklerine bürünmek ve yüklenen sorumlulukları sırtlamaktır. İhtiyaçlarını karşılamak için çevresine biçim veren insan en rahat günlerini yaşıyor bugün; ancak eğitim almak kaçınılmaz bir zorunluluk. Geleceğe dair planlamalarda, zihinsel olgunluk kazanmada daima okullar var.

Okullardaki öğrenciler kadar, öğretmenler, hedefler de farklı. Zeytinburnu Ulus farklı. İstanbul Hakkari farklı. Türkiye Pakistan farklı. Türkiye İngiltere farklı. Eğitimin, genç yetiştirmenin genel ve geçerli bir formülü yok. Çocuklarımızın eğitim ihtiyaçları , yaşları, fizyolojik ve sosyal istekleriyse aynı.Yaşları gereği bedenleri değişen, sevmek sevilmek, toplumsal anlamda kabul görmek isteyen gençler, her biri.Uyarıcıları, dirençleri, içerisinde bulundukları, öğrenme ve öğretme sürecinde motivasyonları, bilgi alma kapasiteleri farklı.

Farklılıkları zenginlikleri, güzellikleri olan gençlerimize, ortak bir kader seçmişiz milletçe. Başarılı bir eğitim hayatı ve ardından kazanılacak iyi bir üniversite. Okullar İyonya’dan, Antik Yunan’dan beri var. Okullar doğada tutunabilmek için, insanların deneyimleyip keşfettikleri tüm bilgi yığınını kendilerinden sonra yaşayacak insanlara devretme yeri. Amaç, gençlere sorunlar karşısında çözüm üretebilen akıl düzeyi kazandırabilmek. Onu bilgilendirerek, yerküre ve insan tarafından yaratılan olay ve olgular karşısında hazırlıksız yakalanmalarını önlemek .

Okulumuzu eğitim ortamı olarak belirleyen Sayın Velilerimiz,
İşte biz, bütün bu dayanaklardan yola çıkarak önce, “Okul neden var?” sorusuna “İnsanın değişen zaman içerisinde kullanacağı akademik bilgiyi almak…” cevabını vererek süreci biçimlendiriyoruz. Bağlı bulunduğumuz Bakanlığın işaret ettiği müfredatı takip ediyoruz. Bu takibi; güncel olaylara bakışımız, çocuklarımızın ve sınıfların farklı ihtiyaçları , ülkemizin gerçekleri, öğretmenlerimizin yaratıcılığı bize özgü kılıyor. Genel çizgiden sapmadan, özelde çocukların farklılıklarını bilip destekleyerek değişmek istiyoruz. Bizler, duygusalımızı, gerçekçimizi, idealist olanımızı, sanatçımızı, sporcumuzu, siyasetçimizi, heyecanlımızı, uykucumuzu, hep mutlu olanımızı, hırslımızı, doktor olacak çocuğumuzu, gevezemizi, ressamımızı, çabuk ağlayanımızı, tembelimizi, sakarımızı, yardımseverimizi, bilim insanı olacağımızı, kavgacımızı, biliyoruz. Bizim çocuklarımız onlar. Ailelerin çocuklarının gelecekleri konusunda, daha az kaygı duymayı düşünerek bize bıraktığı gençlerimiz hepsi. Bize, “ Sizi dinler öğretmenim , bir konuşsanız.” diyebildikleri; en değerli varlıklarını “ Eti senin kemiği benim öğretmenim.“diyerek emanet bıraktıkları yer okulumuz.

Avrupa Lisesi bu yürekle bakıyor eğitim alanına, çocuklarını tanıyor; veli beklentilerini, olması gereken ideal okul ortamını biliyor, bu ortamı yaratmak için en iyiyi aramaya devam ediyor. Bize güvenin, çünkü biz bu güveni hak ediyoruz.

Miray Adana

 Okul Müdürü