Eğitim Sistemi

Kazlıçeşme Avrupa Koleji olarak, genel felsefemiz, kendi kültürünü ve diğer ulusların kültürünü iyi tanıyan, ana dilini çok iyi kullanabilen, hızla değişen dünyada artan karmaşa ve birbirine olan artan bağımlılıkta eleştirel düşünebilen, ünlü filozof Socrates’in “SORGULANMAYAN BİR YAŞAM, YAŞAMAYA DEĞMEZ” sözünü içselleştiren, yaratıcı sorun çözme yetisine sahip, yeni fikirler bulup bunları hayata geçirmekle ve değişime açık olup, risk alan “KRAL ÇIPLAKTIR!” diyebilecek öğrenciler yetiştirmektir.

Bu bağlamda derslerimizde, Z kuşağı üyeleri olan öğrencilerimizin yaratıcılıklarını oyun ve teknolojiyle harmanlayabilecekleri proje ve performans çalışmalarına yer vererek, eğitim ortamlarımızı sınıflarımızla sınırlamayıp, öğrenmeyi dört duvar arasından dışarıya taşımaktayız. Kimi zaman yemekhanede, koridorda, bahçede hatta bir müzede çalışmalarımızı yürütmekteyiz.

Tüm derslerde kazanımlara bağlı olarak, öğrenim hedeflerini somutlaştırma ve öğrencilerin öğrenmelerini daha kalıcı hale getirmek amacı ile materyaller kullanılır. Konu anlatımı ve alıştırmaları içeren fasiküller, kitap ve defter işlevini bir arada görür. Çalışma kâğıtları öğrencilere hedeflerin kavratılmasını ve pekiştirilmesini sağlar. Görsel bir öğrenim ortamı oluşturmak, bilgilendirmek ve öğrencileri motive etmek amaçlı poster, şema ve teknolojiden yararlanılır.